top of page

Neztrácet energii zbytečnou aktivitou....

Většina populace v našem "západním světě je zatížena přehnanou aktivitou a to na všech úrovních - fyzické, mentální i emoční.

Vnímáme moc informací z našeho okolí aniž bychom je vědomě třádili a tím zjistili, že většina je vlastně zbytečná, nepřínosná, naopak zatěžující.

Stále něco řešíme, plánujeme, úkolujeme sebe i okolí, potom zjišťujeme, že plány a úkoly neplníme, vyvíjíme tlak na sebe, na ostaní, necháme na sebe působit tlak z okolí a tak žijeme v neustálém napětí a frustraci.... často si to nesjme schopní uvědomit, tak nás to životem smýká a smýká a důsledkem toho je také oslabování našeho zdraví fyzického i psychického.

Cestou je uvědomit si, že je minimum toho, co je potřeba zvládnout, plnit, že prahnutí po dokonalosti je zničující.... lépe je učit se neprahnout po dokonalosti, uvědomovat si, že Dokonalost je již jen to, že žijeme, že dýcháme, chodíme, cítíme, mylsíme.... učit se nechtít od sebe ani od druhých "nemožné", být laskavý k sobě a následně k druhým.


Můžeme se učit více pozorovat a méně zasahovat, více naslouchat a méně mluvit...

Můžeme se učit nechat věci plynout, vyčkat než je začneme ovlivňovat...

Můžeme se učit přizpúsobovat změnám a překážkám, sále jen nehodnotit, neposuzovat..

Můžeme se učit jednat ve chvíli, kdy je to skutečně účinné a prospěšné...

Můžeme se učit neřešit ostatní, ale řešit jen to, co prožíváme my sami...

Můžeme se učit soustředit se vždy jen na jednu věc, nepřehlcovat se vjemy

Můžeme se učit zpomalovat, být pasívní ve chvílích kdy je to ku prospěchu věci...

Můžeme se učit vnímat svůj dech, tlukot svého srdce, tok vlastních myšlenek aniž bychom je posuzovali a ovlivňovali..

Můžeme se učit vnímat své emoce a přijímat je...

Můžeme se učit přijímat to, že chybujeme a chybují i ostatní...

Toto vše nám pomůže cítit se lehčeji, být uvolnění a zdraví...
23 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page